Jste zde

Termíny jednání Rady MČ Praha 9

Termíny konání jednání RMČ P9 v II. pololetí roku 2017:

18. července, 15. srpna

5. září, 18. září

3. října, 17. října, 30. října

14. listopadu, 28. listopadu

11. prosince