Městská část Praha 9 přináší občanům novou službu – elektronickou aukci na dodávky elektrické energie a zemního plynu. Díky sdruženému objemu poptávek na dodávky elektrické energie a využití elektronické aukce se Praze 9 již podařilo ušetřit 850 000,- Kč, když se Městská část Praha 9 zapojila do e-aukce se svými příspěvkovými organizacemi. Na základě těchto vlastních zkušeností a také na základě úspěšného projektu e-aukce na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro domácnosti v Říčanech, se Praha 9 rozhodla spustit tento projekt také pro Vás.

Garantem akce je starosta Městské části Praha 9 – Ing. Jan Jarolím