Jste zde

Oddělení spisové služby

  • rozděluje veškerou došlou poštu, včetně elektronické a zajišťuje kontrolu elektronického oběhu písemností v rámci ÚMČ Praha 9, spolupracuje s dílčími spisovými uzly
  • zajišťuje výpravu poštovních zásilek
  • vykonává archivační vyhledávací službu
  • zajišťuje rozmnožovací služby v rámci úřadu i pro veřejnost
  • vede skladové hospodářství