Jste zde

Oddělení finanční správy

  • spolupracuje s ekonomickým odborem při sestavování ročních rozpočtů, s odborem správy majetku sestavuje rozpočet kapitálových výdajů,hospodaří s prostředky zaměstnaneckého fondu
  • odpovídá za pojištění majetku spravované odborem
  • zajišťuje pokladní službu
  • pečuje o movitý a nemovitý majetek, vede jeho evidenci a zajišťuje inventarizace spravovaného majetku
  • zabezpečuje provoz rekreačních zařízení MČ Praha 9