Jste zde

Oddělení bytové

Ve středu pozornosti obyvatel je hospodaření s byty. Pracovnice bytového oddělení vedou evidenci volných bytů, žádostí o byty, vypisují výběrová řízení na pronájem bytů, řeší přechody nájmů k bytům v působnosti MČ Praha 9, zabývají se neplatiči nájemného, řeší žádosti o splátky dluhů atd.

Veškeré uvolněné byty jsou pronajímány dle usnesení Rady MČ P9, kterým byly schváleny principy pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. města Prahy svěřených MČ Praha 9. Bytové oddělení eviduje a ve spolupráci s bytovou komisí řeší žádosti o byty ze sociálně-zdravotních důvodů dle „Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9“. Žádost o obecní byt lze podat za splnění příslušných podmínek vyplněním formuláře „Žádost o nájem obecního bytu“. Dále bytové oddělení vypisuje výběrová řízení na pronájmy bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájmu dle „Zásad pronajímání bytů za smluvní nájemné v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 9 formou výběrového řízení“.

Do náplně práce tohoto oddělení patří rovněž méně příjemná stránka vztahů s nájemci bytů spojená s ukončováním nájemních vztahů výpovědí z nájmu bytu z důvodů neplacení nájemného či služeb spojených s jeho užíváním, případně jiného porušování povinností ze strany nájemce. Bytové oddělení přijímá žádosti a uzavírá dohody o splátkách dluhů s nájemci, kteří se ocitli v dočasné finanční tísni a chtějí své závazky vůči pronajímateli vyrovnat.

Dokumenty související s bytovým oddělením naleznete ZDE

 

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru

Nájemci, kteří neprojevili o koupi bytu zájem, zůstávají nájemci MČ Praha 9,...
Nakládání s byty je plně v kompetenci Městské části Praha 9. Na část volných...
Správu bytu vykonává Společenství vlastníků jednotek domu. Informace v tomto...