Jste zde

Personální servis

Svojí činností pomáhá tajemníkovi úřadu zajišťovat funkci zaměstnavatele  a to zejména tím, že:

  • vede pracovně právní agendu pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 9 (uzavírání pracovních smluv, vedení osobních spisů apod.)
  • zajišťuje odměňování členů Zastupitelstva městské části Praha 9
  • uzavírá a vede evidenci dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
  • pro výše uvedené zajišťuje výplaty a v souvislosti s tím i povinné odvody a statistická hlášení
  • dle zákona o úřednících organizuje a zabezpečuje vzdělávání úředníků, sestavuje plán vzdělávání
  • organizuje výběrová řízení na obsazení jednotlivých funkčních míst
  • smluvně zajišťuje odborné praxe studentů