Jste zde

Kluby seniorů

Středisko státní sociální péče Praha 9

Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9

Harrachovská
422/2, Praha 9 – Prosek, vedoucí Bc. 
Andrea Dunděrová                                                                                                                         
       
            www.ssspraha9.cz, e-mail:
dunderova@ssspraha9.cz

tel.: mob. 724 - 905 785, pevná
linka 286582298, facebook: SSS MČ Praha9

 

Centrum nabízí společenské
a aktivizační služby pro seniory:

 • Vzdělávací – výuka jazyků, práce s počítačem, trénink paměti,
 • Pohybové – kondiční cvičení pro seniory, pilates, břišní a country
  tance
 • Výtvarné – klub šikovných ručiček, výtvarné dílny
 • Kulturní – klub historie, koncerty, pěvecká vystoupení, besedy,
  přednášky se zajímavými hosty
 • Setkání – sociálně aktivizační činnosti seniorů ve skupině
 • Volnočasové – karty, vycházky, výlety
 • Kurzy a akce pro seniory Prahy 9 jsou převážně zdarma, platí se
  pouze jazykové kurzy, čínská dechová cvičení a výlety mimo Prahu
   
 • Program vychází pravidelně v měsíčníku Devítka a na stránkách
  www.ssspraha9.cz, v záložce Kluby pro seniory.

___________________________________________________________________

Služby vychází
z potřeb a možností uživatelů, jsou určeny k aktivizaci seniorů a osob se
zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízí smysluplné
trávení volného času, podporují zapojení, integraci a vlastní podíl ve
společnosti, navázání kontaktů i mezigenerační prolnutí v bezpečném a
důstojném společenském prostředí.  Důležité
je sdílení, podpora, rozptýlení a vzájemná interakce nejen vrstevníků. Cílem
těchto služeb je hlavně udržení a rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování
kvality života seniorů, podpora soběstačnosti a sebevědomí a dále prevence
osamělosti a sociálního vyčlenění.