Jste zde

Sociální služby

Den zdraví 2010

06.12.2010
Den zdraví, který kažodročně pořádá Městská část Praha 9, je jejím dílčím příspěvkem občanům v oblasti zdravotní prevence. Letos se konal 20. května 2010 ve spolupráci s s...

Dětské centrum Paprsek

06.12.2010
  Dětské centrum Paprsek, Bílinská 517, Praha 9  

Společnost Duha - integrace osob s mentálním postižením

06.12.2010
Společnost duha - integrace osob s mentálním postižením Praha 9, Českolipská 621  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

06.12.2010
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Praha 1, Krakovská 21, www.sons.cz Služby pro zrakově postižené:   oblastní...

Klub důchodců ČKD

06.12.2010
Klub důchodců ČKD  

Svaz tělesně postižených

06.12.2010
Svaz tělesně postižených Svaz má také své prostory ke scházení se na Harrachovské 422, Praha 9. Více informací viz odkaz.  

Svaz postižených civilizačními chorobami

06.12.2010
Svaz postižených civilizačními chorobami

Středisko křesťanské pomoci

06.12.2010
Středisko křesťanské pomoci Horné Počernice