Jste zde

Ochrana osobních údajů pro ZŠ a MŠ MČ Praha 9

Žádost o výmaz osobních údajů

06.12.2018
Žádost o výmaz osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů

06.12.2018
Žádost o opravu osobních údajů

Žádost o omezení zpracování osobních údajů

06.12.2018
Žádost o omezení zpracování osobních údajů

Seznam zpracovatelů zapojených do zpracování osobních údajů

14.11.2018
Seznam zpracovatelů zapojených do zpracování osobních ůdajů (VZOR)

Všeobecné podmínky a pokyny pro zpracovatele osobních údajů

14.11.2018
Všeobecné podmínky a pokyny pro zpracovatele osobních údajů (příloha smlouvy ZOÚ)

Skupina podniků ZŠ a MŠ P9

14.11.2018
Skupina podniků pro ZŠ a MŠ P9  

žádost o přístup_ZŠMŠP9_20181031

14.11.2018
Žádost o přístup osobních údajů

Prohlášení ochrany osobních údajů pro ZŠ a MŠ

14.11.2018
Prohlášení ochrany osobních údajů skupiny podniků "ZŠ a MŠ MČ P9"