Jste zde

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRAHY 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI DOJDE PRAVDĚPODOBNĚ KE ZMĚNĚ V SYSTÉMU ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL.

S OHLEDEM NA VÝVOJ SITUACE VÁS O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDEME INFORMOVAT DO PÁTKU 24.4.2020.

Zápisy do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9 pro školní rok 2020-2021 se uskuteční:

4. května 2020 (pondělí) od 14 do 18 hodin ve všech MŠ Prahy 9

5. května 2020 (úterý) od 15 do 17 hodin ve všech MŠ Prahy 9 včetně zápisu dětí pod tři roky věku v MŠ Veltruská

11.května 2020 (pondělí) od 14 do 16 hodin pouze pro děti pod tři roky věku v MŠ Litvínovská 490.

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné (více v § 34a a 34 b školského zákona).

Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 9 je celé území městské části. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 9 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 9.