Jste zde

Žáci a žákyně z Pětistovky (ZŠ Litvínovská 500) vyjeli na poznávací a konverzační zájezd do Anglie

LONDÝN S VÝLETY DO OXFORDU, STRATFORDU NAD AVONOU A WINDSORU

Nejlepší motivací ke studiu cizích jazyků je vycestovat do cizí země a na vlastní kůži poznat, že znalost cizího jazyka je v dnešní době opravdu nutnost. Když jsme se vraceli z Anglie domů, pronesl jeden z účastníků zájezdu: „Tak já už budu dávat na hodinách angličtiny opravdu pozor, jsem z Anglie úplně nadšený…“.

Zájezd, organizovaný cestovní agenturou CK Výuka jinak, jsme absolvovali v termínu od 27. dubna do 2. května 2014. Vyjela skupina dvaceti šikovných žáků a žákyň z pátých až devátých tříd a dvě učitelky anglického jazyka (pedagogický dozor) Základní školy Litvínovská 500. Program byl velmi pestrý a zajímavý. Užili jsme si krásného počasí téměř po celou dobu zájezdu, ale také jsme prožili pravé deštivé anglické počasí poslední den, což nám nijak nepokazilo velkolepý dojem z významných historických památek LONDÝNA, jako jsou:

Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall and Downing Street, Trafalgar Square, Leicester Square, Buckinghamský palác, St. James´s Part, St. Paul´s Cathedral, Tower Bridge, Tower of London aj. Zajímavá a poučná byla též prohlídka válečného križníku BELFAST z 2. Světové války.

Dva výlety, do STRATFORDU NAD AVONOU - rodného města slavného anglického spisovatele a dramatika Williama Shakespeara a universitního města OXFORDU, přiblížily dětem atmosféru typických historických anglických měst a venkova.  V Oxfordu jsme navštívili nejstarší středověkou univerzitu  v Anglii  (kde se též natáčely záběry z filmu Harry Potter). Neméně zajímavá byla návštěva královského města WINDSOR. Městem nás provázela anglická průvodkyně. Děti tak měly možnost poslouchat a porozumět zřetelné, kvalitní mluvené angličtině, což se všem líbilo. Shlédli jsme pochod královských stráží v parádních uniformách na střídání služby, podobně jako v Londýně, ale kde je to téměř nemožné sledovat přes davy turistů.

Velký úspěch měla návštěva Muzea voskových figurín MADAME TUSSAUDS, která zahrnovala procházku strašidelnou síní hrůzy (tam jsme si pořádně zavýskali lekáním...), jízdu v londýnském taxi v muzeu, kde byl při jízdě komentovaný interaktivní vstup do událostí z historie Londýna a 4D projekce.  Děti  se vyřádily fotografováním s figurínami slavných osobností, na které se mohlo sahat a fotit se z bezprostřední blízkosti.  Zajímavým zážitkem byla jízda londýnským metrem a lodí po řece Temži ze středu Londýna do Greenwich, kde jsme navštívili nultý poledník.

Děti byly ubytovány v anglických rodinách po skupinkách. Zde si užívaly atmosféry anglického domova, stravování a konverzace v angličtině. Měly příležitost prověřit si svoji znalost a schopnost komunikace v anglickém jazyce, což jim přineslo velkou motivaci k učení.

Všichni si odnesli plno užitečných a zajímavých zážitků, posílili motivaci ke studiu angličtiny a byli se zájezdem velmi spokojeni.

Na webových stránkách školy (ve fotogalerii) je umístěn výběr fotografií ze zájezdu.

http://www.litvinovska500.cz/fotogalerie/

 

   Mgr. Eva Cílková  (učitelka AJ)