Jste zde

Prázdninový provoz mateřských škol

Prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9

v létě 2015

Vážení rodiče,

organizace prázdninového provozu je stejná jako v loňském roce. Mateřské školy mají rozdělené služby na celý měsíc červenec. Srpen bude opět věnován nezbytným opravám, malování a rekonstrukcím, které nelze provádět v průběhu školního roku.

Rozdělení služeb je následující:

1. 7. – 3. 7. provoz ve všech MŠ, kromě MŠ U Vysočanského pivovaru

6. 7. – 17. 7. MŠ Novoborská, MŠ Litvínovská, MŠ U Vysočanského pivovaru

20. 7.- 31. 7.MŠ Veltruská, MŠ Kovářská, MŠ U Nové školy, MŠ Kytlická, MŠ Balabenka

Registrace dětí k letnímu provozu proběhne 27. května 2015 od 13 do 17 hodin přímo v mateřských školách. Rodiče zde odevzdají vyplněnou zkrácenou žádost a evidenční list, které obdrží ve svých kmenových mateřských školách, a zaplatí předem úhradu za docházku dítěte. Přijímány budou pouze děti s trvalým pobytem v Městské části Praha 9, které již navštěvují některou z mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 9. Další podrobnosti k registracím k prázdninovému provozu získáte přímo v mateřských školách a na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Důležité upozornění:

Vzhledem k asanaci jednoho ze starých pavilonů MŠ U Vysočanského pivovaru a následné výstavbě nové budovy rozhodly orgány hygieny o dočasném snížení kapacity této mateřské školy na celou dobu prázdninového provozu. Jelikož se jedná o největší školku na území MČ Praha 9, nelze v příslušném termínu zaručit umístění všech zájemců v případě, že by byla překročena kapacita mateřských škol, které budou v daném termínu letní provoz zajišťovat. Žádáme proto všechny rodiče, kteří si mohou zajistit péči o děti jiným způsobem, aby tak pokud možno učinili.

Dále upozorňujeme, že na pokyn zřizovatele budou všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 9 brát v potaz i to, zda je někdo ze zákonných zástupců dítěte na mateřské (rodičovské) dovolené. Těmto žadatelům bude možno vyhovět pouze v případě, že budou po vyhodnocení všech žádostí k dispozici volná místa.

Toto opatření vyplývá z relevantních ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího Čl. 26 odst. 3 „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.“ Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle Čl. 33 („Každý má právo na vzdělání.“), takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení.

Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.

Děkujeme za porozumění.