Jste zde

Vysočanská ´véčka´ pro seniory

 Aktivity pro seniory 2018 .
Městská část Praha 9 se neustále rozrůstá, proto Vám nabízíme i nové možnosti pro Váš volný čas. Jedná se o nové nabídky pro seniory na aktivní využití volného času.
Akce Vysočanská Véčka pro seniory MČ Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14, Praha 9 tzn. pro všechny kdo mají OP vydaný ÚMČ Sokolovská 14/324, Praha 9
 

Vysočanská Véčka

26. února, 12. března, 26. března 2018 15,00 hodin (pravidelně každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci 01- 03/2018 srdečně zveme do kavárny Coffe-inn na „Literárně-magickou hodinku pod lampou“ pro milovníky čteného slova, přednesu  a  komorního  prostředí - adresa : Sokolovská  264.

Místo k sezení nutno zarezervovat v knize hostů na baru kavárny v předstihu. Zdarma.

22. února 2018 návštěva muzea čokolády s čokoládovou dílnou, kde si něco vyrobíte a odnesete. –adresa : Celetná 10, Sraz přímo na místě 10 minut před začátkem akce.
Vstup pro seniory m.č. Praha 9  zvýhodněných 100,- korun. časy prohlídky 11.00,11.30, 13.00 hodin ( vždy 20 osob  ve skupině). Sraz přímo na místě 10 minut před začátkem akce.

 

27. února 2018 14,00 hodin  D a k a r – dobrodružství s cejchem smrti  - akce nejen pro muže. Videoprojekce s  vyprávěním reportéra českého rozhlasu Janem Říhou a jedním z přímých  účastníkem  závodu.  Velká zasedací místnost úřadu Sokolovská 14/324, 2. patro  číslo 205 – zdarma

 

 

Bližší informace se dočtete v měsíčníku "Devítka" !!!

Upozornění na akce pro seniory „V“
Z důvodu lepší organizace  budou všechny akce pro seniory v Divadle Gong za cenu 20,- a vstupenky bude možno zakoupit v pokladně divadla dopředu přímo na konkrétní místo po předložení OP vydaného MČ P9 - Sokolovská 14

Přehled dalších organizátorů:

1.    Aktivity ve Společenském centru pro seniory v Harrachovské ul. 422/2, informace a kontakt :  www.ssspraha9.cz , tel.:  286 582 298, 724 905 785
2.    Centrum Knoflík v Jablonecké ulici blízko OD Billa, sídlí zde nově Klub lidové tvorby kontakt : www.rodinne.centrumknoflik.cz, 605 806 230
3.    Senior Partner v Domě dětí a mládeže na Proseku, informace a nabídka: www.senior-partner.cz , 731 520 585 

Přijďte aktivně využít volný čas v kolektivu vrstevníků.