Jste zde

Vysočanská ´véčka´ pro seniory

 Aktivity pro seniory 2018 .
Městská část Praha 9 se neustále rozrůstá, proto Vám nabízíme i nové možnosti pro Váš volný čas. Jedná se o nové nabídky pro seniory na aktivní využití volného času.
Akce Vysočanská Véčka pro seniory MČ Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14, Praha 9 tzn. pro všechny kdo mají OP vydaný ÚMČ Sokolovská 14/324, Praha 9

Vysočanská Véčka

Program k Mezinárodnímu dni seniorů

18. 10. Divadlo GONG  14:00
„Byli jsme za Rakouska, žijeme i po něm“
komponovaný hudebně-literární pořad ke stému výročí vzniku samostatného československého státu, který se odráží v etapách: první republika, druhá světová válka a její společenské důsledky v Československu, léta sedmdesátá a osmdesátá až po současnost. Jedná se o sled dějinných událostí v zrcadle dobových veršů, prózy, novinových fejetonů, písních a hudbě tak, jak na ně často bezprostředně a spontánně reagovali naši básníci, spisovatelé a hudební skladatelé.

30. října od 14 hodin Obřadní síň radnice
České národní písně - Honza Jareš

program na vaše přání v podání nevidomého klavíristy a zpěváka Honzy Jareše a doprovodných nástrojů.
Vstup zdarma. Kapacita omezena. 2. patro s výtahem, Sokolovská 14/324, Praha 9

 

1. listopadu od 14 hodin
„Tak to je život" Valerie Zawadská a Josef Bláha
v programu písní, povídání a recitace
Obřadní síň radnice MČ Praha 9,  Vstup zdarma

 

Doporučujeme:

Výstavu legendy české módy Hany Podolské v uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze ( metro A Staroměstská )
srpen 2018 – leden 2019 mimo pondělí, 10 – 18 ( úterý do 20,00 )
Vstup senioři  80 korun

 

6. listopadu 2018 – Od operety k muzikálu – Dita Hořínková, Filip a Viktor Antonio – hudební vystoupení pro odpolední pohodu pro všechny věkové kategorie.  Divadlo Gong od 14 00 hodin, vstup 20 korun v pokladně divadla.

22. nebo 29. listopadu 2018 návštěva botanické zahrady na Slupi
Karlovo náměstí. Průvodce PhDr. Ing. Jiřina Neckářová ze SOU BEAN.

 

Bližší informace se dočtete v měsíčníku "Devítka" !!!

Upozornění na akce pro seniory „V“
Z důvodu lepší organizace  budou všechny akce pro seniory v Divadle Gong za cenu 20,- a vstupenky bude možno zakoupit v pokladně divadla dopředu přímo na konkrétní místo po předložení OP vydaného MČ P9 - Sokolovská 14

 

Přehled dalších organizátorů:

1.    Aktivity ve Společenském centru pro seniory v Harrachovské ul. 422/2, informace a kontakt :  www.ssspraha9.cz , tel.:  286 582 298, 724 905 785
2.    Centrum Knoflík v Jablonecké ulici blízko OD Billa, sídlí zde nově Klub lidové tvorby kontakt : www.rodinne.centrumknoflik.cz, 605 806 230
3.    Senior Partner v Domě dětí a mládeže na Proseku, informace a nabídka: www.senior-partner.cz , 731 520 585 

Přijďte aktivně využít volný čas v kolektivu vrstevníků.