Jste zde

Výsledek ANKETY občanů k prodloužení Parku Přátelství na Proseku

Obyvatelé Proseka podpořili záměr MČ Praha 9, aby koupila pozemky na Střížkově a rozšířila Park Přátelství

 

Praha (28. listopadu 2017). Městská část Praha 9 se obrátila na své občany, aby sami rozhodli, zda má odkoupit od soukromého investora stavební pozemky, které jsou v současnosti zelenými plochami, mezi ulicemi Jiřetínská a Lovosická na Střížkově v Praze 9 a rozšířit na nich sousedící Park Přátelství. V anketě, která se uskutečnila od 13. do 24. listopadu 2017, se téměř 82 procent respondentů vyslovilo pro odkoupení pozemků o rozloze 23 640 m² za 175 milionů korun od společnosti OC9 s. r. o.

 

Městská část Praha 9 už od roku 2009 usiluje o získání dnes zelených pozemků mezi ulicemi Jiřetínská a Lovosická, které by chtěla spojit se sousedním Parkem Přátelství na Proseku a vytvořit zde neměnnou průchodnou zelenou oázu.

„Jsme si vědomi toho, že rozhodnout v této záležitosti není jednoduché a při rozhodování jsme vycházeli z našich předvolebních závazků, v nichž jsme si jako jednu z priorit stanovili získání pozemků na Střížkově a Proseku, abychom zabránili zahušťování zástavby uvnitř dotvořených sídlištních celků,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.

Radní MČ Praha 9 pro oblast majetku Jana Nowaková Těmínová dodává: „Stejně jako v roce 2014 jsme i nyní zapojili do rozhodování občany Prahy 9. V anketě, která se uskutečnila v polovině listopadu, se 3787 lidí vyslovilo pro to, aby Praha 9 odkoupila celou nezastavěnou plochu mezi ulicemi Jiřetínská a Lovosická. 205 hlasů bylo pro variantu odkoupení dvou třetin pozemků od OC9 s. r. o. a 30 respondentů s odkoupením pozemků za účelem prodloužení Parku Přátelství nesouhlasilo. Ráda bych poděkovala všem, kteří se do ankety zapojili. Nyní budeme s majitelem pozemků jednat o realizaci.“

 

Předmětné pozemky na Střížkově o celkové rozloze 23 640 m² vlastní společnost OC9 s. r. o. a podle platného územního plánu jsou smíšeným územím městského jádra, kde se smí stavět bytové domy, nákupní centra, kanceláře apod. Proti masivní zástavbě tohoto prostoru v blízkosti stanice metra Střížkov však vedení MČ Praha 9 aktivně vystupuje již od konce 90. let a v roce 2009 otevřeně deklarovalo ochotu jednat s majitelem pozemků o jejich možné směně nebo odkoupení. V roce 2014 po mnoha jednáních se zdálo, že by mohlo dojít k dohodě. Společnost OC9 tehdy požadovala směnu zelených pozemků na Střížkově za pozemky u Polikliniky Prosek. Vysočanská radnice tehdy návrh projednala na veřejných setkáních s obyvateli Prahy 9, kteří více než dvěma tisíci podpisy záměr směny pozemků podpořili. Bohužel developerská společnost OC9 nakonec od záměru odstoupila. Po dalších vleklých jednáních o podmínkách získání pozemků mezi Jiřetínskou a Lovosickou začala krystalizovat definitivní nabídka OC9: Městská část Praha 9 může odkoupit do konce roku 2017 celou zelenou plochu za 175 milionů korun, nebo 2/3 plochy za 60 milionů korun s tím, že pozemky v blízkosti stanice metra Střížkov zůstanou společnosti OC9 a ta na nich může stavět, jak jí to dovoluje územní plán.

 

Vzhledem k tomu, že majitel pozemků za ně požaduje částku 175 milionů korun, což pro rozpočet MČ Praha 9 není zanedbatelná částka, je devátá městská část připravena požádat při výkupu nezastavěné plochy o finanční pomoc hlavní město Prahu, aby nenesla veškeré náklady sama.

„Věřím, že se s hlavním městem Prahou na spolufinancování dohodneme,“ předpokládá starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím a dodává: „Na devítce se nám zatím dařilo projekty spojené s revitalizací zeleně až ze sedmdesáti procent financovat z cizích zdrojů.“