Jste zde

Situace na Vysočanské estakádě

Zprovoznění Vysočanské estakády.
Ve svrchní části profilu silnice jsou svahové sedimenty, většinou jsou to bohužel štěrkovité a písčité hlíny s balvany pískovců. V prostoru stoupacího jízdního pruhu ve Vysočanské estakádě byla zaznamenána v podloží vozovky dokonce přítomnost sekundárně oslabených rozvolněných zemin (lidově řečeno „navážek“). Nejvíce oslabený úsek navazoval na bezprostřední okolí propadu, přibližně asi tak až do 30 metrů od místa havárie.
Klíčové je v současné situaci to, aby stoupací jízdní pruh v okolí propadu na Vysočanské estakádě bylo možné z geotechnického hlediska označit za NAPROSTO BEZPEČNÝ ÚSEK.
Pro bezpečné zprovoznění stoupacího jízdního pruhu je nutné (např. ve formě injektáže) zpevnit a maximálně konsolidovat oslabené zeminy v podloží.
Je v prvořadém zájmu městské části Praha 9, aby Vysočanská estakáda byla v provozu co nejdříve. Dopravní situace na Klíčově a na Prosecké ve špičkách netěší nikoho. Městská část Praha 9 velice často komunikuje jak s PVK, tak i TSK o postupu prací v nešťastně poškozeném úseku, téměř každý den diskutujeme o termínech zprovoznění estakády.
Z druhé strany je pochopitelné, že primární je pro PVK i TSK především bezpečnost budoucí projíždějící dopravy. Nikdo z nás se nechce dočkat chvíle, v níž by se do narychlo a provizorně opraveného úseku propadlo nějaké vozidlo nebo autobus.
Již došlo k částečnému zprovoznění Vysočanské estakády pro autobusy MHD, a to ve směru na Vysočany. Poté – postupně v návaznosti na pokračující opravu – by mělo dojít i k obousměrnému provozu autobusů MHD, a to kyvadlově.
MČ Praha 9 může pouze apelovat na příslušné organizace, a to také intenzívně dělá. Veškeré rozhodování (ale i odpovědnost) je však na majiteli komunikace – to znamená na Magistrátu hlavního města a na TSK, dále na správcovských organizacích jako je PVK a PVS.