Jste zde

Projekt Gong dětem byl loni rekordní

Divadlo Gong, které působí na Praze 9, zaznamenává výjimečně úspěšný růst návštěvnosti v dlouhodobém projektu GONG DĚTEM, který je realizovaný souborem Divadla Aha! o.p.s., a to nepřetržitě již od roku 1999, vše za grantové podpory MČ Praha 9 a MHMP.

Ještě kvalitnější dramaturgický plán plus těsnější spolupráce s učiteli základních i mateřských škol vedlo loni k tomu, že i dříve slušná statistická čísla byla v právě uplynulém roku 2016 v mnoha směrech překročena. Minulý rok lze jednoznačně označit za rekordní.
V roce 2016 totiž navštívilo divadlo na Sokolovské třídě v Praze 9 v rámci projektu GONG DĚTEM celkem 26 079 spokojených platících diváků (a k tomu 2 121 neplatících pedagogických doprovodů a hostů), což představuje o 3 579 platících diváků více, než v roce 2015. Došlo tudíž k 16% nárůstu.
„Tento fakt je potěšující zejména z toho hlediska, že kvalitní dětská divadelní představení v Divadle Gong pozvolna začínají vytvářet vítanou volnočasovou alternativu dětskému vysedávání u počítačů,“ říká na toto téma místostarosta MČ Praha 9 Mgr. Adam Vážanský, který má na starosti veškeré kulturní aktivity na „devítce“. „V rámci projektu Gong dětem se tvůrci často obracejí k umělecky kvalitním předlohám, konkrétně třeba k oblíbeným pohádkám Jana Wericha,“ připomíná Mgr. Adam Vážanský a dodává: „Vnímáme také to, že divadelní soubor částečně koordinuje svůj repertoár i se školními osnovami. Například představení (Ne)bezpečná (ko)média bylo pedagogy příznivě vnímáno jako pomůcka při povinné výuce mediální výchovy na základních školách.“
V roce 2016 vznikly tři zcela nové divadelní inscenace zařazené do repertoáru projektu GONG DĚTEM. V květnu 2016 to byla hudební pohádka LAKOMÁ BARKA (podle Jana Wericha), těsně před letními prázdninami mohly děti vidět již zmíněnou hru (NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA, upozorňující na určitou zákeřnost, kterou může pro malé děti představovat sféra sociálních sítí na internetu. Na sklonku roku 2016 se pak ti úplně nejmenší diváci z Prahy 9 potěšili půvabnou vánoční pohádkou KVAK A ŽBLUŇK OD JARA DO VÁNOC.
„Na začátku minulého roku jsme si stanovili priority, kterým se podřídil i náš dramaturgický plán, a k tomu se ještě více prohloubila naše spolupráce s učiteli mateřských a základních škol,“ odhaluje pozadí úspěchu Jakub Stich, vedoucí oddělení pro styk s návštěvníky v Divadle Gong.
V loňském roce se v rámci projektu GONG DĚTEM odehrálo celkem 182 divadelních představení pro děti, z toho 147 bylo na velké scéně divadla Gong a 35 z nich pak na malé scéně.

 

Pro více informací:
Mgr. Jiří Houdek
tiskový mluvčí MČ Praha 9
tel: 283 091 599
mobil: 725 061 788
e-mail:
houdekj@praha9.cz