Jste zde

KOLBEN OPEN 4 bude 8. 4. 2017

Přijďte se podívat! V sobotu 8. dubna se bude v Pragovce od 10:00 do 24:00 hodin konat výstava KOLBEN OPEN 4!

V areálu Pragovky v Kolbenově ulici si každý milovník výtvarného umění přijde na své.

 

Vernisáž se bude konat 8. 4. od 19:00 hodin.

 

KO L B E N   O P E N   N E J S O U   J E N   O T EV Ř E N É

AT E L I É RY   B Ý VA L É   P R A G OV K Y

Je to něco víc!

Akci založily roku 2014 umělkyně z Pragovky Zuzana Růžičková a Lucie Nováčková, původně jako akci pro několik kamarádů. Postupně se rozrostla

v celodenní uměleckou událost prvořadého významu.

Kromě návštěvy nejprivátnější zóny umělců- ateliérů (na Pragovce je v tuto chvíli více než 80 umělců, pravidelně otevírá zhruba polovina) a s ní spojenou prezentací uměleckých děl v kontextu místa, kde vznikají, mohou diváci navštívit s prohlídkou nepoužívané haly v areálu Pragovky, dětskou dílnu i koncert. Umělci často prezentují svá díla formou mikro výstav či site- specific instalací. Samozřejmostí je přítomnost umělce v ateliéru. Jarní termín, kdy v Pragovce kvetou moruše, industriálu moc sluší a na třetí ročník Kolben Open v roce 2016 dorazilo více než 800 lidí. Proto na ročník 2017, který bude 8.4.2017 chystáme dvě velká překvapení.
Historie budovy sahá k roku 1907 a založení První pražské továrny na automobily, která byla později přejmenována na značku Praga. V areálu ČKD Kolbenova se vyráběly osobní i nákladní automobily a komponenty pro ně. Jeden z reklamních sloganů této firmy bylo: “Vyrábíme vše, od špendlíků po lokomotivy!!!”

Umělci sídlící na Kolbenově přejímají genius loci zaniklého světa, kde se ještě vyrábělo a zkoumalo, v rámci oboru, kterému se věnují. Zaniklé továrny se všude na světě často pronajímají jako ateliéry, umělci se mezi nimi přesouvají podle toho, jak výhodné je pro ně mít ateliér v dané lokalitě.

Rozhodli jsme se využít této dočasné zóny k tomu, abychom ji na jedno odpoledne otevřeli veřejnosti. Samozřejmostí je fyzická přítomnost umělce v ateliéru. V minulosti otevřeli své ateliéry například Anna Hulačová, Adam Štech, Vladimír Merta, Lawrence Wells a další.

Lokalita Pragovka Art District není pro akci jen kulisou, v níž se odehrává, ale je pro akci živnou půdou, inspiračním zdrojem a zároveň obrovským zázemím.

Kolben Open 4

Na čtvrtý ročník Kolben Open se chystá několik novinek. K prohlídce hal v areálu přispějí pamětníci z Prahy 9 svými vzpomínkami, otevřou se vnitřní prostory Haly E, které byly až dosud v rámci Kolben Open nepřístupné (Jídelna) a připravujeme velikou výstavu rezidentů Pragovky s názvem Pragovka 2017... With Wings, kurátorovanou Karlem Srpem mladším. Otevře více než 50 rezidentů Pragovky, čili asi dvě třetiny usídlených umělců. Oproti dřívějším ročníkům se spektrum otevírajících rozšíří takéna designérské a řemeslnické ateliéry v areálu, otevře ale i několik zkušeben. Návštěvníci tak uvidí napřídlad dílnu na renovaci historického nábytku, ale také rockovou zkušebnu. Těžiště celé akce však stále zůstává v otevírajících volných umělcích, tedy malířích, sochařích a konceptuálních umělcích.

Letos otevírají:

MALBA, KRESBA, SOCHA:

Vladimír Merta, Barbora Chlastáková, Eliška Fialová, Pasta Oner, Dominik

Mareš, Ondřej Roubík, Jana Babincová, Jana Julínková,Michal Synek, Robert

Slezák, Oldřich Navrátil, David Pešat, Tadeáš Kotrba, Veronika Landa, Jakub

Janovský, Martin Maroušek, Terezie Kolářová, Lawrence Wells, Jaroslava

Kadlecová, Petra Navrátilová, Jan Jírovec, Tomáš Prchal, Marie Ladrová,

Matouš Marek, Lucie Nováčková, Anežka Hošková, Roman Sailer

2

KRESBA:

Kateřina Adamová, Pavel Trnka, Milan Sodoma

SOCHA:

Samuel Benčík, Robo Palúch, Tomáš Džadoň, Jan Cileček, Martin Šilhán,

Sochařská pohotovost

KO N C E P T UÁ L N Í U M Ě N Í :

Martin Vlček, Petra Lacinová, Kateřina Kociánová, Vladimír Merta,

David Helán, David Hřivňacký, Pavel Tichoň, Susanne Kass

U M Ě L EC K Á Ř E M E S L A A D E S I G N :

Tyformy, čalounictví Barbora English, Nanovo, Woodcock.

OTEVÍRAJÍCÍ ZKUŠEBNY:

zkušebna Tart, DJ zkušebna.

Otevřené ateliéry ale nejsou jen otevřené ateliéry a výstava, ale i doprovodný program na celý den 8.4. 2017.