Jste zde

DEZINFEKCE TEPLÉ VODY NA PROSEKU JIŽ PROBÍHÁ

V pátek 18. 9. 2015 ráno v 8:30 byla zahájena firmou Euroclean, kterou objednala Pražská teplárenská a. s., na pražském Proseku desinfekce vodovodního potrubí u několika málo domů, které jsou napojeny na teplovodní předávací stanici VS PR 101 na Proseku, za ulicí Vysočanská. Desinfikování probíhá s pomocí oxidu chloričitého.

Oxid chloričitý se používá při dezinfekci vody v úpravnách vody. Výhodou v porovnání s běžněji používaným chlorem je, že se z organických kontaminantů netvoří trihalomethany.

Oxid chloričitý se též používá jako biocid v procesech průmyslové úpravy vody, včetně vody pro zpracování potravin. Oxid chloričitý je méně žíravý než chlor a je výrazně lepší pro eliminaci bakterií legionella. Jedna ze složek oxidu chloričitého – chloritan sodný – je obsažený téměř ve všech zubních pastách nebo ústních vodách. Pro lidské zdraví je oxid chloričitý o mnoho lepší než obvykle používaný chlor.

Oxid chloričitý bude v přesně nastavených dávkách desinfikovat vodovodní potrubí v dotčených několika málo domech na Proseku přibližně v průběhu jednoho měsíce. 

-----------------------

Desinfekci provádí firma Euroclean. Případné další dotazy a podrobnější informace poskytne Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1, tel: 296 336 700, eventuálně Pražská teplárenská a. s.