Jste zde

Podporované zaměstnávání

V létě 2010 byla městskou částí Praha 9 vydána informační skládačka na téma podporované zaměstnávání.

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu zajišťovanou před i po nástupu do práce.

Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení či jiných zevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce.

Seznam poskytovatelů PZ v Praze:

Agentura profesního poradenství pro neslyšící (Pro osoby neslyšící)

APLA Praha (pro osoby s autismem)

Asistence o. s. (pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením)

Eset Help (pro osoby s duševním onemocněním)

Fokus Praha (pro osoby s duševním onemocněním)

Formika o. s. (pro všechny skupiny znevýhodněných)