Jste zde

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

Zjišťování údajů od poskytovatelů sociálních služeb poskytujících služby občanům MČ Praha 9

Údaje jsou zjišťovány v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb jako podklad pro zmapování sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 9. Zjištěná data budou využita při aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MČ Praha 9 na obodbí 2012 - 2014.

Související dokumenty