Jste zde

Dny sociálních služeb 2010

Ve dnech 27.9.- 8. 10. 2010 proběhly ve vstupních prostorách radnice dny sociálních služeb formou presentace na výstavních panelech. Všechny presentované organizace využily svůj výstavní prostor kreativně a efektivně. Duha, společnost pro integraci mentálně postižených lidí do zdobení nástěnky aktivně zapojila i své klienty. Proxima Sociale, terénní sociální služba pro mladé, se snažila oslovit svou cílovou skupinu pomocí plakátů s komiksovými tématickými příběhy. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice vedle azylového domu presentovalo i svůj projekt zaměřený na pomoc s uplatněním na trhu práce. DOM představil svůj dům na půl cesty pro mladé lidi odcházející z dětských domovů a dílnu, v níž mladí tvoří a následně prodávají proutěné zboží. Asistence o. s. představila podporované zaměstnávání a další formy pracovního uplatnění pro své klienty se zdravotním postižením. Český červený kříž tradičně přispěl v osvětě při první pomoci a dárcovství krve, v neposlední řadě představil i své zařízení sociální péče Gerocentrum Slunné stáří na Proseku. Cerebrum nabídlo služby osobám po poranění mozku a jejich rodinám. Středisko sociálních služeb zřizované MČ Praha 9 zprostředkovalo informace o domově seniorů, pečovatelské službě, domě s pečovatelskou službou, klubech pro seniory a dětských jeslích. Dětské centrum Paprsek – středisko Prosek  představilo nabídku komplexní péče o děti a mládež s postiženími. Kontakt BB, sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, zaujalo unikátním projektem plavání tělesně postižených. Amélie o.s. nabídla pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Dílny tvořivosti vedle své presentace připravily i prodejní  výstavu výrobků klientů sociálně terapeutické dílny. Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha se sídlem na Poliklinice Prosek mimo jiné informovalo o možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek či přepravy seniorů a zdravotně postižených osob. CleverTech představil registrovanou sociální službu SeniorIspect – mobilní dohledové jednotky pro podporu života seniorů a zdravotně postižených osob ve svém domácím prostředí, o nichž jsme podrobněji informovali v předchozím čísle Devítky.