Jste zde

"Zastav se a tvoř" v Galerii 9

Kreativní dílny pořádá MČ Praha 9 od září 2005, kdy jsme se sešli poprvé, abychom ve vysočanské Galerii 9 strávili příjemné chvilky při výtvarné tvorbě, inspirované uměleckými díly. Již od samého počátku projektu bylo hlavním účelem nabídnout všem věkovým kategoriím tvořivou činnost, kde není potřeba výtvarného nadání, ale podstatná je chuť k práci a radost z výsledku. Za vše asi hovoří anotace, která provází všechny naše programy: za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu  . . . .  a ještě si odnést vlastní umělecké dílo“.

Program na léto 2018
vždy středa  17.00 – 19.00 hod.

11. 7. – navlékaný náhrdelník
18. 7. – šperk/korálky a filc
25. 7.  –  našívané korálky

Dámský klub – 19.00 – 21.00 hod.
18. 7.  – šperky z filcu