Jste zde

Výstava "75 let Operace ANTHROPOID"

Československá obec legionářská, iniciativa Anthropoid 1942-2017 a Městská část Praha 9 vás zvou na slavnostní představení výstavy věnované 75. výročí provedení operace ANTHROPOID, které proběhne v pátek 15. 9. od 15 hodin  v parku v blízkosti stanice Vysočanská na Náměstí OSN. Výstava je věnována nejen samotné operaci, ale všem statečným mužům a ženám, kteří se zapojili do odboje během 2. světové války a rovněž všem jejím obětem.

Panelová výstava je připravena v českém a anglickém jazyce. Výstava již byla umístěna v květnu na Klárově, dále na Karlově náměstí v Praze a v červenci na Náměstí Jiřího z Poděbrad. ANTHROPOID je nejúspěšnějším společným činem československého domácího a zahraničního odboje. Likvidace vysoce postaveného člena nacistické NSDAP, špičky zločinecké SS a policie znamenala v roce 1942, kdy nacistická vojska okupovala téměř celou Evropu, pro německou Třetí říši velkou ránu a jen těžko se hledá podobně významný čin uskutečněný jinde na Němci okupovaném území. Zrůdná nacistická mašinerie přišla o jeden ze svých brutálních mozků, který mohla jen těžko nahradit.

Operace znamenala rovněž mnohé oběti jak v řadách vycvičených vojáků – parašutistů, tak především mezi podporovateli z domácího odboje, ale i mezi naprosto nevinnými lidmi, na kterých se nacisté brutálně mstili. 

Výstava v Praze 9 navazuje na instalaci tří nových pamětních desek /říjen 2016/ věnovaných spolupracovníkům výsadku ve Vysočanech.

Čest jejich památce.