Jste zde

Upozornění k vydávání cestovních pasů a občanských průkazů!

Vzhledem k velkému nárůstu žadatelů, požadujících vydání cestovních pasů na oddělení evidence obyvatel a vydávání dokladů, může být v pondělí a ve středu před 18 hodinou z důvodu vyčerpané kapacity daného dne pozastaveno odbavování dalších klientů. Využijte, prosím, celé úřední hodiny oddělení, které jsou mimo pondělí a středy i v úterý, ve čtvrtek a v pátek (v úterý a ve čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hodin a v pátek 8.00 – 12.30 hodin).

Dále upozorňujeme na možnost využití on-line rezervačního systému na webových stránkách ÚMČ Praha 9. Prostřednictvím tohoto systému lze rovněž monitorovat aktuální vytíženost přepážek vydávání dokladů.