Jste zde

Přispějte do výzkumu české společnosti

Vybrané domácnosti budou v průběhu léta přizvány k účasti na vědeckém výzkumu, který přinese neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum „Proměny české společnosti“ připravili renomovaní odborníci z Akademie věd ČR a bude v něm osloveno cca 10 000 náhodně vybraných domácností (některé i na Praze 9). Dotazování realizují vyškolení tazatelé. Vybrané domácnosti by měli tazatelé navštívit v termínu od 7.7. do začátku podzimu. Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků vydělá 500 – 1 100 korun (v závislosti na typu domácnosti).
Výzkum je zcela anonymní. Poznatky budou sloužit českým vědcům a budou základem pro zlepšování sociální politiky státu. Šetření například přinese odpovědi na otázky:

  • Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání?
  • Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce?
  • Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?
  • Potřebují se Češi stěhovat za prací a lze jim to usnadnit?