Jste zde

Pragovka Gallery zve . . .

The White Room srdečně zve na výstavy
MEMOARIUM LOCI A/B
Martin Vlček

27.2. - 27.3. 2018
**
Memoarium Loci A, je fází přenosu místa opuštěné textilní továrny formou performativních intervencí.
Zahájení proběhne souběžně s výstavou Reality Testing// Andrej Ševčík & Andrea Uváčiková v prostoru Pragovka Gallery. 

Memoarium Loci B pak metaforicky přenese téma domova, bytu.
vernisáž 11.3. 2018 v 18:00 hod

Martin Vlček je absolventem kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Ateliéru Nových Médií na ZUČ v Plzni a Divadelní fakulty AMU v Praze. Ve své práci se zabývá mentalitou prostoru, jeho osobní historií, zkoumá prostředky, které se používají v současné konceptuální a teoretické tvorbě. Vlček dlouhodobě pracuje s přesahy scénografie, instalace, site-specific a umně se chytá marginálních prvků či okamžiků, které běžnému divákovi často unikají.

Od roku 2008 se Vlček ve své práci věnuje především tématu člověk-místo-paměť. Jsou místa a budovy, které mizí z map, nebo jsou opuštěná. Vstoupíme-li do nich, nejsou nikdy stejná, mění se a stejně tak i my. Pro výstavu v The White Room si připravil několik zástupců, ke kterým má silný vztah. Zážitek s plnou autenticitou v určitém prostoru je sice nepřenositelný a nezdokumentovatelný, pokouší se jej ale i přesto přeměnit v hmotný artefakt, portrét a do jisté míry i autoportrét. výstava bude poněkud netradičně rozdělena na dva vzájemně propojené celky se dvěma rovnocennými vernisážemi; celkový dojem vznikne v mysli diváka po navštívení obou vernisáží.

REALITY TESTING
Andrej Ševčík a Andrea Uváčiková

kurátor: Ondřej Navrátil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27.2. - 27.3. 2018
/Entry/

Zahájení proběhne souběžně s výstavou Memoarium Loci // Martin Vlček v prostoru Pragovka Gallery. 

V projektu Reality Testing se střetávají podobné přístupy dvou umělců k problému reality v dnešní postdigitální éře. Jedna část projektu ~Andrej Ševčík~ pracuje s virtuálními mapami Google, kde z 2D virtuálního prostředí odvozuje prostorový reliéf, který zobrazuje zkreslený 3D prostor. Druhá část výstavy ~Andrea Uváčiková~ rovněž vychází z 2D obrazců, tzv. testovacích obrazů pro fotoaparáty, kamery a projektory, tedy zařízení vytvářejících/zprostředkujících digitální obsah a tyto obsahy zhmotňuje a staví do nových kontextů.

~~~
Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B - Kolbenova, tram č.16- Poštovská.
otevřeno út-čt: 16:00-20:00, pá-so:14:00-18:00.

~