Jste zde

Pozvání do Galerie 9

Na základě nařízení vlády je od 13. 3. 2020 do odvolání Galerie 9 UZAVŘENA

 

„10 za 10 - srdečné pozdravy z Kielc“: pod tímto titulem prezentuje v pražské Galerii 9 své práce desítka svatokřížských umělců, kteří činně působí u nás i mimo náš region, a z nichž každý dosáhl řady uměleckých úspěchů.

V kieleckém výtvarném prostředí hrají prim malíři, proto jsou na výstavě zastoupeni čtyřmi jmény. JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA, malířka a kreslířka, prezentuje své rafinované obrazy, jejichž podstatou jsou poklidné kompozice, vychutnaná, silná monochromatická malířská materie, držená v ušlechtilých šedích, jemné náznaky forem, místy slova vystřižená z novin, vlepená do struktury jak materiální, tak obsahové.

Další malířka, MAGDALENA LEŚNIAK, hledá zřídla inspirace ve světě významů a forem svázaných s předměty, našimi běžnými přáteli. Nevelké obrázky různých tvarů, na nichž „portrétuje“ jednotlivé věci  každodenního – nebo také neobvyklého - použití nebo fragmenty domácích prostor, obvykle spojuje v konstelace, které odrážejí epizody jejího života, stavu emocí, podstatných událostí. Malby – realistické a zároveň minimalistické i syntetické – se spojují ve struktury abstraktních, komplikovaných a formálně velmi efektních tvarů.

Do prostoru vstupuje ve svých malířských kompozicích také IWONA STACHURA: tvůrčí analýza schématického tvaru domu je výchozím prvkem k malířskému popisu harmonie barev rytmů, světla. Zamýšlená modulárnost tématicky shodných prvků dává možnost kompozice menších i větších celků, pokaždé jiných a jinak působících na diváka.

Malířské a grafické práce, jejichž autorem je RAFAŁ URBAŃSKI, se opírají o formu a zakódovaný obsah kódů QR. Drobné monochromatické čtverce, poskládané do větších či menších čtvercových zápisů QR, organizují vnitřní prostor obrazů a vnucují jim rytmus své geometrické struktury. Nejsou jen prvkem kompozice: každý z nich kóduje určitý obsah, který lze přečíst pomocí speciální aplikace, což výrazně rozšiřuje jejich význam a skryté poslání.

Poslední z malířů, který se však věnuje také grafice a kresbě, MAREK WAWRO, se ve svých pracích dotýká skutečnosti dvojím způsobem: bezprostředně a doslovně užitím fotografie, a také prostřednictvím emocí, vržených na plátno během spontánního aktu malířské tvorby. Tématem, zvažovaným autorem dlouhá léta, je tajemství lidské existence, náležitost člověka jak k pomíjivému světu hmoty, tak k nadčasovému světu ducha a ideí.

Dvě grafičky prezentují dva různé způsoby využití grafických technik i výrazových prostředků. MONIKA CYBULSKA je autorkou výrazově silných společensky angažovaných plakátů, bezprostředně odrážejících politický diskurs v Polsku. Jejich poslání je podtrženo formou: plochými siluetami postav, černým, rozhodným písmem hesel, ostrými barvami. TERESA ANNA ŚLUSAREK je grafickou experimentátorkou, spojující ve svých dílech linoryt, vystřihovánky, originální formy digitálního tisku i kresbu. V jejích grafikách se často objevují motivy hor, abstraktních fraktálů, a někdy i fotograficky vkopírovaná lidská postava.

Barvu, abstraktní kresbu, ale i konkrétní materiál čerpaný z bohatství přírody využívá ve svých originálních kolážích a textilní tvorbě TAMARA MAJ. Její umělecké tkaniny – dlouhé, poloprůhledné – budí asociace s čímsi organickým, měkkým, domácím. Vyzařují různé nálady autorky a její křehké emoce, pečlivě všité a vpletené do hotových struktur prolamovaných látek.

Silné zázemí kieleckých sochařů reprezentují dva. Autor četných pomníků a soch, portrétů i komorních plastik v mnoha sochařských materiálech SŁAWOMIR MICEK prezentuje figurální bronzové kompozice. Prodloužené, štíhlé, schematicky traktované lidské postavy vytvářejí v prostoru plastickou expresivní kresbu, jejíž literární obsah je zapsán řečí těla: hrou gest, dotyků, postojů, směrů pohledů i vzájemných vztahů.

DAWID SZLUFIK je virtuos práce s kamenem. Jeho neobvykle precizní  hyperrealistické sochy jsou po vzoru mistrů vytesány z mramoru. Autor se zdánlivou lehkostí vydobývá z tvrdého materiálu jemné detaily, drobounké prvky, budící úžas znalců i milovníků umění, a nezapomíná na vybavení svých děl srozumitelným vzkazem – někdy vtipným, jindy pokryteckým.

Desítka kieleckých a svatokřížských tvůrčích individualit nestačí přiblížit naše prostředí v celé jeho rozmanitosti a originalitě. Ale jistě stačí vzbudit zájem, upoutat a ukázat, že v nevelkém polském městě Kielce (podle posledních údajů 183 760 obyvatel) lze najít dobré umění, lákavé pro každého. Pevně doufáme, že i pro obyvatele velké a krásné Prahy.

 

Stanisława Zacharko-Łagowska,
ředitelka Galerie BWA Kielce,
kurátorka výstavy