Jste zde

Nabídka volných nebytových prostor

MČ Praha 9  nabízí volné nebytové prostory (nebytové jednotky) formou zveřejnění Záměru k pronájmu na úřední desce. V konkrétním záměru najdou zájemci vždy základní informace týkající se daného prostoru, tj. umístění nabízeného prostoru v domě, jeho výměru, vybavení a účel pronájmu. Záměry jsou nabízeny výhradně za účelem podnikatelských či jiných aktivit (provozovny, prodejny, kanceláře, sportovní centra, sociální centra, lékařské ordinace, atd.) Náklady na příp. rekolaudaci vč. zajištění výkresové dokumentace, stavebního povolení a stavebních úprav hradí nájemce. Na záměru je uvedena doba zveřejnění, ve které mohou zájemci podat přihlášku do výběrového řízení. Tato doba činí nejméně 15 dní, aby každý zájemce mohl sledovat průběžně nabídky na úřední desce a mohl podat přihlášku včas.  Přihlášky v předepsané formě (uvedeno na záměru k pronájmu) se podávají do podatelny ÚMČ Praha 9, která se nachází v přízemí budovy úřadu. Pro informaci zájemcům uvádíme, že celý proces výběru vhodného nájemce podléhá vyhodnocení grémia starosty a následně rozhodnutí rady městské části a jeho délka je závislá na termínech jednání RMČ (přibližně 1 měsíc), následně se uzavírá nájemní smlouva. Zájemci jsou v průběhu jednání informováni telefonicky a e-mailem, proto je nutné do přihlášky uvádět vždy všechny kontaktní informace.

Vzhledem k častým dotazům zájemců v souvislosti se změnou předpisů týkajících se pronájmů nebytových prostorů upozorňujeme na skutečnost, že nabízené prostory nejsou v žádném případě určeny k ubytování osob, či k bydlení.

V současné době nabízí MČ Praha 9 tyto volné nebytové prostory na adresách:

Sokolovská 567/306 – nebytový prostor o výměře 47,30 m2 v 1.NP bytového domu, se samostatným vchodem do ulice Sokolovská s příslušenstvím obsahuje obchodní prostor 28,60 m2,  sklad, WC a umývárnu 18,70 m2. Účel nájmu: provozovna, kanceláře, mimo restauračního zařízení a hlučného provozu

Novovysočanská 589/7 – nebytový prostor o výměře 26 m2 v 1.NP bytového domu, se samostatným vchodem do ulice Novovysočanská s příslušenstvím obsahuje obchodní prostor 20 m2,  sklad, WC a umývárnu 6 m2. Účel nájmu: provozovna, kanceláře, mimo restauračního zařízení a hlučného provozu

Novovysočanská/ K Trati 583/27 – 2 samostatné nebytové prostory  o výměrách 33,7 m2 a 21,3 m2   v 1.PP bytového domu,  vchod společný. Oba nebytové prostory s okny v úrovni dvora jsou kolaudovány jako sklady a obsahují místnosti s příslušenstvím (WC, umývadlo) a mají plynové vytápění (WAW). Účel nájmu: sklad, pro kanceláře nutná rekolaudace

U Vysočanského pivovaru 459/17 - nebytový prostor o výměře 58,50 m2 v 1.PP bytového domu, bez příslušenství, kolaudován jako sklad, společný vchod domem.

Sokolovská 973/197 – nebytová jednotka č. 973/101 o výměře 76 m2 v 1.PP bytového domu, bez příslušenství, kolaudována jako sklad, společný vchod domem.

Jablonecká 322/72 - nebytový prostor o výměře 100,2 m2 v 1.NP nemovitosti, kanceláře: 18,2 m2, 19,4 m2, 17,5 m2, 17,7 m2, 19 m2 a archiv 8,4 m2. Účel nájmu: podnikatelská činnost nájemce, jejíž předmět je pronajímateli znám.