Jste zde

Grantové programy pro rok 2018 !

Městská část Praha 9 vyhlašuje „Grantové programy pro rok 2018“. Termín uzávěrky podaných žádostí je 12. 2. 2018 do 18.00 hodin.

I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže
1. Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů
2. Relaxační a rekreační pobyty dětí a mládeže
3. Jednorázové akce

II. Programy v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti
1. Ekologická výchova, vzdělávací a osvětové akce pro děti a dospělé, činnosti
směřující ke zlepšení životního prostředí
2. Kulturní programy - jednotlivé kulturní akce (divadelní, hudební atd.)
- celoroční činnost neprofesionálních souborů

III. Programy humanitární a sociální
1. Sociální služby
2. Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením
3. Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným
občanům

IV. Programy protidrogové a prevence kriminality
1. Protidrogová prevence
2. Prevence kriminality
3. Specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení