Jste zde

Možnosti investování ve sféře turistického a restauračně-hotelového podnikání – okres Anenii Noi.

Informace
o investičním objektu

Komplex ve sféře turistického
a restauračně-hotelového podnikání – okres Anenii Noi,

 

Stručné
zdůvodnění umístění objektu do databáze

 

Společnost Teleobiectiv
s.r.o., registrovaná roku 2007
a působící na území okresu Anenii Noi na adrese
Anenii Noi, Moldavsko, Zorile 3/2, 4, 
jež se nyní zabývá produkcí televizních a rozhlasových pořadů, navrhuje
zahraničnímu partnerovi – investorovi spolupráci na vytvoření komplexu v
oblasti turistického a restauračně-hotelového podnikání.    

 

Název

objektu:

 

Teleobiectiv
s.r.o.  Anenii Noi

 

        Založení:       2005

        Kód IDNO (Jednotné státní identifikační
číslo)        1005600023863

        Forma vlastnictví:   Soukromé vlastnictví

        Zakladatel : Vladimir Kogan

       
Hospodářské odvětví:

Hlavní
činnost:   Produkce televizních a
rozhlasových pořadů a rozhlasové vysílání

(Rádio Temp 104.4 FM)

        Údaje o struktuře:      Nemá žádné dceřiné společnosti

Adresa :                                                   
         

 

6501, Moldavsko, Anenii Noi,
Zorile 3/2

Podstata investičních
možností :

       Společnost Teleobiectiv s.r.o. předkládá
investorům návrh na založení restauračně-hotelového komplexu ve městě Anenii
Noi. Po rušné silnici Kišiněv - Anenii Noi – Cauşeni – Ştefan Vodă prochází tzv. Cesta
vína.

Na příslušném území podél
cesty je plánováno vybudovat nevelký komplex sestávající ze dvou dřevěných domů
srubového typu s restaurací, nabízející národní jídla a s hotelovými pokoji.

Na území přibližně 300 m2 je
plánováno umístit restauraci se sklepem „Degustační sál“, terasu, prodejnu
lidových suvenýrů a výrobků lidového umění s několika hotelovými pokoji.

 

Termín
uvedení do provozu: ne více než 6 měsíců

Náklady na projekt: 180 000
euro

Nezbytné investice: 150 000
euro

Místní společnost disponuje
pozemkem, radiostanicí a finančními prostředky ve výši 30 000 euro

 

Údaje o činnosti firmy:

"Získávání
informací"

Foto/video informace:

"Získávání
informací"

Kontaktní informace:                      

Vladimir Kogan,                                    telefon:
+373 26523250

                                                                         
+373 69810948

Zprostředkovatelská
organizace:               Okresní výbor

                                                 
                 Vedoucí
ekonomického oddělení

Pjotr Ignatěvič
Parutěnko                   telefon: +373
26523626

                                                                         
+373 79577031

 

Informace
o investičním objektu

Tělocvična okresního výboru
Anenii Noi

 

Stručné
zdůvodnění umístění objektu do databáze

Budova tělocvičny se nachází
v Anenii Noi ve vzdálenosti 36
km od hlavního města Moldavska, Kišiněva. Je vybavena
asfaltovou příjezdovou komunikací, zásobováním vodou, plynem a elektřinou ve
vzdálenosti 50 metrů.
K budově patří i kanalizace, napojená na městský kolektor.

K objektu patří i pozemek o
velikosti 1,01 ha.

 

Název

objektu:

 

Tělocvična
okresního výboru Anenii Noi

 

        Založení:       2003

        Kód IDNO (Jednotné státní identifikační
číslo):        1007601006966

        Forma vlastnictví: Státní    

        Hospodářské odvětví:

Hlavní činnost:   Místní veřejná správa

        Údaje o struktuře:     Nemá filiálky ani dceřiné firmy

Adresa:                                                             

Okresní výbor

6501, Moldavsko, Anenii Noi,
náměstí 31. srpna 4

Tělocvična

6501, Moldavsko, Anenii Noi,
Kišiněvská 60

Podstata investičních
možností:

       Zařízení tělocvičny na základě
současného objektu

       Budova je betonová, má střechu, pomocné
prostory pro kotelnu a skladovací prostory.

       V existující budově tělocvičny se počítá
s: šatnami, sprchami, záchody, kancelářemi pro administrativní pracovníky,
velkým sportovním sálem (40 m
x 20 m) s
balkony pro diváky (200 míst) a sálem pro zápas (10 m x 13 m) s místy pro diváky (100
míst).

       Projektová a rozpočtová dokumentace je
zpracována. Náklady na stavbu činí 7 293 000 lei.

       Využití tělocvičny:

-provádění školních a
tréninkových hodin žáků dětské sportovní školy (volejbal. Košíková, futsal,
zápas, box, stolní tenis, šachy, dáma atd.), konání okresních sportovních akcí,
celorepublikových a mezinárodních turnajů a mistrovství.   

 

Údaje o činnosti firmy:

"Získávání
informací"

Foto/video informace:

"Získávání
informací"

Kontaktní informace:                       Okresní výbor;

                                                                 
oddělení mládeže a sportu

Bogovik Viktor Pavlovič                      telefon: +373 26522165

                                                                          +373
69290707

Zprostředkovatelská
organizace:               Okresní výbor

                                                                  
Vedoucí ekonomického oddělení

Pjotr Ignatěvič  Parutěnko                   telefon: +373 26523626

                                                                         
+373 79577031

 

 

Informace
o investičním objektu

Velkoobchodní zásobovací
středisko Prim Factor s.r.o.                    
okres Anenii Noi

 

Stručné
zdůvodnění umístění objektu do databáze

Prim Factor s.r.o. se nachází
v Anenii Noi na Žukovského ulici 3. Firma byla založena s cílem zásobení  objektů veřejného stravování předškolních a
školních okresních zařízení potravinami.

Podnik disponuje 2
speciálními automobily k operativnímu doručování svého potravinářského zboží do
jídelen mateřských škol a školních ústavů v okrese.

Doprava má náležité
hygienické a veterinární doklady a povolení. Činnost je uskutečňována na
základě výsledků účasti v tendrech odpovídajících platným zákonům.

Název

objektu:

 

Prima
Factor s.r.o., Anenii Noi

 

        Založení:       2008

        Kód IDNO (Jednotné státní identifikační
číslo):        1008600041770

        Forma vlastnictví:     Soukromé vlastnictví, 100 % základního
kapitálu Michail Ivanovič Vakar

        Hospodářské odvětví:

Hlavní činnost:   Velko- a maloobchodní prodej potravin

        Údaje o struktuře:     Nemá filiálky ani dceřiné firmy

Adresa:                                                                            

6501,
Moldavsko, Anenii Noi, Žukovského 3

Podstata investičních
možností:

      K úplnějšímu zabezpečení všech zařízení v
okrese potravinami jsou nezbytné investice: projekt stavby zvláštního
velkoobchodního zásobovacího střediska v Anenii Noi, rozšíření automobilového
parku vybaveného chladícími skříněmi na 6 jednotek a také založení informačního
centra o rozsahu 5 počítačů

Celkový
rozsah nezbytných investic: 1,5
mil. lei     

Formy investorské účasti jsou
různé:

- poskytnutí úvěru

- založení společného podniku
nebo výroby

- nabídka plného nebo
částečného grantu

 

Údaje o činnosti firmy:

"Získávání
informací"

Foto/video informace:

"Získávání
informací"

Kontaktní informace:                      

Michail Ivanovič Vakar                      telefon: +373 26523784

                                                                         
+373 69315780

Aleksej Andrejevič
Kapbetut                      +373
26523975                                                 

                                                                          +373
69600435

Zprostředkovatelská
organizace:               Okresní výbor

                                                                  
Vedoucí ekonomického oddělení

Pjotr Ignatěvič Parutěnko                   telefon: +373 26523626

                                                                         
+373 79577031

 

Informace
o investičním objektu

Chladnička na skladování
hroznů a ovoce rolnického hospodářství Andrej Onofrej v okrese Anenii Noi

 

Stručné
zdůvodnění umístění objektu do databáze

Rolnické hospodářství Andrej
Onofrej je registrováno na adrese Anenii Noi, Moldavsko. Hospodářství má dvě
hlavní části:

- vinici a zahradu o celkové
ploše 62 ha,
jež se nacházejí ve vesnici Socoleni v okrese Anenii Noi

- provozovnu, jež obsahuje
mlýn, místnosti pro chladničku, dopravní dílnu a navažovací místnost,
nacházející se ve městě Anenii Noi

Provozovna disponuje
příjezdovými komunikacemi, elektrickou energií, zásobováním plynem a vodou

 

Název

objektu:

        Chladnička ke skladování hroznů a ovoce
rolnického hospodářství Andrej Onofrej v okrese Anenii Noi

 

        Založení:       2004

        Kód IDNO (Jednotné státní identifikační
číslo):        502430201

        Forma vlastnictví:    100
%  soukromé vlastnictví

        Hospodářské odvětví:

Hlavní činnost:   Výroba, skladování a prodej vinných hroznů
stolních druhů a ovoce v celkové ceně 300 000 euro

        Údaje o struktuře:     Nemá žádné dceřiné společnosti

Adresa:                                                                            

6501,
Moldavsko, Anenii Noi

Podstata investičních
možností:

Nákup
a montáž chladícího zařízení v ceně 45 000 euro

Údaje o činnosti firmy:

"Získávání
informací"

Foto/video informace:

"Získávání
informací"

Kontaktní informace:                                                                                      

Andrej Grigorjevič
Onofrej             telefon: +373
26523382

                                                                         
+373 69174360

Zprostředkovatelská
organizace:               Okresní výbor

                                                                  
Vedoucí ekonomického oddělení

Pjotr Ignatěvič
Parutěnko                   telefon: +373
26523626

                                                                          +373
79577031