Jste zde

Kontakty úřadu

Zde naleznete kontakty na osoby úřadu.
Lze vyhledávat podle odborů a oddělení nebo podle jména.

Informace k elektronické podatelně:
podatelna@praha9.cz (bez elektronického podpisu)
posta@praha9.cz (použijte pokud máte el. podpis)

ID datové schránky: nddbppc

Doplňkové informace

Nalezeno 14 osob podle Vámi zadaných kritérií

Mgr. Pavel Morávek

vedoucí odboru
Telefon:
+420283091351
Kancelář:
240
Linka:
351

Bc. Vojtěch Šimáček

pověřený vedením oddělení ochrany prostředí, zemědělský půdní fond, zvířata, povolování svodů zvířat, týraná zvířata, hlášení včelstev, deratizace, opravy vpustí a chodníků ve správě městské části, zábory pro stavební práce v zeleni, lovecké lístky
Telefon:
+420283091352
Kancelář:
241
Linka:
352

Petra Gabrielová

autovraky, cyklostezky, samospráva, zábory na komunikacích s narušením povrchu
Telefon:
+420283091359
Kancelář:
227
Linka:
359
Oddělení:

Pavla Hanušová

pověřena vedením oddělení dopravy, připojení nemovitostí na komunikace, stanovení dopravního značení, stanoviska k projektovým dokumentacím (včetně reklamních zařízeních a stanovištích přepravních tras)
Telefon:
+420283091453
Kancelář:
234
Linka:
453
Oddělení:

Ing. Marta Lupoměská

výkon státní správy v oblasti ochrany přírody, krajiny a městské zeleně, povolování kácení dřevin, udělování výjimek ze zákazu vjezdu do zeleně
Telefon:
+420283091320
Kancelář:
237
Linka:
320

Ing. Petra Šípková

zábory pro reklamní a kulturní akce, rybářské lístky, kontroly původců odpadů
Telefon:
+420283091301
Kancelář:
239
Linka:
301

Jana Šusterová

administrativa odboru
Telefon:
+420283091318
Kancelář:
239
Linka:
318

Ing. Michal Fiala

pověřený vedením kontrolního oddělení, stánkový a ambulantní prodej, kontrola dětských hřišť, zeleně, stánkového a ambulantního prodeje, záborů veřejného prostranství, nepovolené skládky, kontrola čistoty na území MČ
Telefon:
+420283091369
Kancelář:
228
Linka:
369
Oddělení:

Mgr. Dagmar Brabcová

odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, košový program, koordinace vyjádření k projektovým dokumentacím, úprava webu za odbor životního prostředí a dopravy
Telefon:
+420283091363
Kancelář:
237
Linka:
363

RNDr. František Hanuš

začlenění lidí bez domova do běžného života, kontrola pořádku pomocí "hlídačů"
Telefon:
+420283091350
Kancelář:
226
Linka:
350
Oddělení:

Martina Jirků

obecně prospěšné práce a veřejná služba
Telefon:
+420283091284
Kancelář:
226
Linka:
284

Marcela Petrová

zábory na komunikacích (výkopy, lešení, zařízení staveniště, reklamy,kulturní a sportovní akce, filmování, přechodné dopravní značení) souhlas vjezdu na místní komunikace blokové čištění vyhrazené parkování, vč.ZTP, atd.
Telefon:
+420283091358
Kancelář:
227
Linka:
358
Oddělení:

Ing. Helena Straková

správce veřejné zeleně, dětská hřiště
Telefon:
+420283091356
Kancelář:
242
Linka:
356

Ivana Vinšová

kontrola dětských hřišť, zeleně, stánkového a ambulantního prodeje, záborů veřejného prostranství, nepovolené skládky, kontrola čistoty na území MČ, přestupkové řízení na úseku ŽP
Telefon:
+420283091240
Kancelář:
224
Linka:
240
Oddělení: