Jste zde

Kontakty úřadu

Zde naleznete kontakty na osoby úřadu.
Lze vyhledávat podle odborů a oddělení nebo podle jména.

Informace k elektronické podatelně:
podatelna@praha9.cz (bez elektronického podpisu)
posta@praha9.cz (použijte pokud máte el. podpis)

ID datové schránky: nddbppc

Doplňkové informace

Nalezeno 6 osob podle Vámi zadaných kritérií

Bc. Vojtěch Šimáček

pověřený vedením oddělení ochrany prostředí, zemědělský půdní fond, zvířata, povolování svodů zvířat, týraná zvířata, hlášení včelstev, deratizace, opravy vpustí a chodníků ve správě městské části, zábory pro stavební práce v zeleni, lovecké lístky
Telefon:
+420283091352
Kancelář:
241
Linka:
352

Martina Jirků

obecně prospěšné práce a veřejná služba
Telefon:
+420283091284
Kancelář:
226
Linka:
284

Ing. Petra Šípková

zábory pro reklamní a kulturní akce, rybářské lístky, kontroly původců odpadů
Telefon:
+420283091301
Kancelář:
239
Linka:
301

Mgr. Dagmar Brabcová

odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, košový program, koordinace vyjádření k projektovým dokumentacím, úprava webu za odbor životního prostředí a dopravy
Telefon:
+420283091363
Kancelář:
237
Linka:
363

Ing. Marta Lupoměská

výkon státní správy v oblasti ochrany přírody, krajiny a městské zeleně, povolování kácení dřevin, udělování výjimek ze zákazu vjezdu do zeleně
Telefon:
+420283091320
Kancelář:
237
Linka:
320

Ing. Helena Straková

správce veřejné zeleně, dětská hřiště
Telefon:
+420283091356
Kancelář:
242
Linka:
356