Nejčastěji potřebujete a hledáte

K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se nevyplňuje žádost a... více ...
Přihlášení k trvalému pobytu provádí ÚMČ Praha 9 pouze občanům s českou státní... více ...
K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.... více ...
Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přiloží: je-li občanem... více ...
Pokud neradi vyplňujete formuláře, tak není potřeba předem vyplňovat žádný... více ...
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která... více ...

Kalendář událostí

Duben

Duben

(28)

Tohoto dne není žádná akce hlášena

So (29)

Tohoto dne není žádná akce hlášena

Úvodní strana