Jste zde

Programové prohlášení Rady MČ Praha 9 pro vol. období 2014-2018

Programové prohlášení Rady městské části Praha 9

2014-2018

 

         Toto programové prohlášení vychází z volebních programů Občanské demokratické strany, TOP 09 a politického hnutí Pro Prahu. Programové prohlášení vzniklo na základě shodných programových priorit a je programovým průsečíkem všech partnerů.

 

Rada městské části Praha 9, ctíc  principy zastupitelské demokracie a výsledky svobodných voleb bude spravovat městskou část v duchu pravicové politiky. Rada za hlavní pilíře takové politiky považuje svobodu jednotlivce, solidaritu se slabými, úctu ke stáří a naší minulosti, odpovědné chování směrem k naší budoucnosti a další hodnoty vycházející z idejí a programů koaličních partnerů.

 

Práce Rady městské části Praha 9 vycházející z výše uvedených hodnot bude směřovat k dalšímu rozvoji městské části ku prospěchu a spokojenosti jejích občanů.

 

Členové Rady městské části Praha 9 vědomi si své velké odpovědnosti ke všem občanům Městské části Praha 9 si stanovili priority, které tvoří přílohu koaliční smlouvy a o jejich splnění budou ve volebním období 2014 – 2018 členové rady jako partneři společnými silami usilovat.